பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரம்

பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரத்தின் அளவுருவை எவ்வாறு அமைப்பது

பிராண்ட்:யூனியன் லேசர்

வகை:பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரம்

1500*3000 வேலை செய்யும் பகுதி

சவ்தீத் வேலை செய்யும் மேஜை

ஆர்க் மின்னழுத்த அதிகரிப்பு

யூனியன்லேசர் 1530 பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரம் 120A ஹுவாயுவான்

பிராண்ட்:யூனியன் லேசர்

வகை:பிளாஸ்மா வெட்டும் இயந்திரம்

1500*3000 வேலை செய்யும் பகுதி ( தனிப்பயனாக்கலாம்)

120A Huayuan (உங்கள் வெட்டு தடிமன் படி)

இயந்திரத்திற்கு 3 வருட உத்தரவாதம்


அமெரிக்காவை இணைக்கவும்

கிவ் அஸ் எ ஷௌட்
மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புகளைப் பெறுங்கள்