ரோபோ கை

யூனியன்லேசர் ரோபோ ஆர்ம் வேலை செய்கிறது

பிராண்ட்:யூனியன் லேசர்

முக்கிய வார்த்தைகள்:ரோபோ கை ;ரோபோ கை இயந்திரம்;ரோபோ கை 5 அச்சு

1. நவீன, ஆற்றல் திறன் கொண்ட ஆற்றல் மூல;

2. சிறந்த வெல்டிங் செயல்திறன்;

3. வெல்ட் ரோபோடிக் இயந்திரம் துல்லியமான, சுத்தமான ஆர்க் பற்றவைப்பைக் கொண்டுள்ளது;


அமெரிக்காவை இணைக்கவும்

கிவ் அஸ் எ ஷௌட்
மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புகளைப் பெறுங்கள்